Otevírané obory 2023/24

Název oboru:

ODĚVNICTVÍ TEXTILNICTVÍ

Kód oboru:

31-43-M/01 31-41-M/01

Název školního vzdělávacího programu:

Oděvní tvorba a styling Textilní design a technické textilie

Počet tříd ve školním roce 2023/24:

2 2

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2023/24:

60 60

Délka vzdělávání:

4 roky 4 roky

Způsob ukončení:

maturitní zkouška maturitní zkouška

Jednotná přijímací zkouška:

Školní přijímací zkouška:

ano

ne

ano

ne

Talentová zkouška:

ne ne
Potvrzení lékaře: ano ano