GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Roman Šikola

manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů Krajského úřadu Libereckého kraje

tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz