1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Historie školy

1852

 • tkalcovská škola v Liberci, středoevropské centrum textilního průmyslu, zřízena první škola tohoto druhu ve střední Evropě, ředitelem jmenován Ignaz Kafka, kreslič Liebiegovy továrny
 • výuka zdarma probíhala od března do prosince - 36 žáků, r. 1853 - 82 žáků, r. 1854 - 139 žáků
 • sídlo školy - Mistrovský vrch

1858

 • rozšíření o předměty: barevná harmonie, kreslení, praktické ruční tkaní, později i kurz obchodní nauky
 • žactvo se pracemi účastní světových výstav, v r. 1862 v Londýně a v r. 1867 v Paříži byly škole uděleny bronzové medaile
 • od 1863 sídlem školy Vavřincův vrch

1871

 • název Vyšší tkalcovská škola - moderně vybavené školní dílny - dva mechanické stavy a 27 ručních stavů

1879

 • ředitelem školy Emanuel Drahan - ke tkalcovské škole připojena odborná škola kreslířská
 • škola úzce spolupracuje s průmyslovým muzeem a průmyslovou školou, nadaným žákům poskytuje stipendia, žáci docházejí na exkurze do podniků, uplatňují se jako kreslíři, návrháři, mistři, techničtí úředníci
 • odborné vzdělání přitahuje studenty z ciziny

1881

 • účast školy na Zemské výstavě v Praze - odměněna čestným diplomem

1882

 • ředitelem Karl Mikolaschek (spoluautor dobového technického slovníku), učitelé jezdí na studijní cesty do zahraničí

1887

 • c. k. Odborná škola tkalcovská - nová budova školy pod novým názvem v Šamánkově ulici
 • učební osnovy rozšířeny o výuku geometrie, rýsování a němčiny, pozměněny přijímací podmínky, denní kurz prodloužen z 9 měsíců na dva roky

1894

 • ředitelem Ing. Franz Stubchen - Kirchner, Mikolaschek na profesorské místo do Prahy

1910

 • otevřena nová budova školy s dílnami v Tyršově ulici podle projektu libereckého architekta Oskara Röslera, kde škola do současné doby sídlí
 • dvouleté studium, tkalcovská a přádelnická větev, zřízeny jednoroční abiturientské kurzy pro zvýšení kvalifikace absolventů jiných škol s maturitou, později i kurzy pro tovární mistry a techniky, výuky v němčině
 • tento systém školy fungoval do r. 1945
 • po 2. sv. válce školu přebírají čeští učitelé, do r. 1954 není jasně vyřešen statut školy

1954

 • Průmyslová škola textilní, čtyřletá dvouoborová (přádelnictví a tkalcovství), zřízeny i dvě třídy večerní školy, mistrovské kurzy, další pracoviště školy elokovaná v různých městech, později zavedeno i dálkové studium

1977

 • rozšíření studia o obor výroba oděvů a prádla, škola má 400 až 500 studentů
 • osmdesátá léta 20. stol. - modernizace vybavení školy (laboratoř, zkušebna textilních materiálů, tkanin a přízí), nový učební pavilon

1989

 • po r. 1989 změny učebních plánů (rozšířeny o předměty ekonomika, administrativa, informační a výpočetní technika, management aj.) jako reakce na celkové ekonomické a společenské změny

2022 

 • celková rekonstrukce střechy školních dílen včetně otevíratelných světlíků
 • bezbariérovost škol - výtah na hlavní budové a nové bezbariérové toalety v celém areálu školy
 • oslava 170. výročí založení textilní (tkalcovské) školy