Maturitní zkouška

PODZIM 2022

Připravujeme

JARO 2022 

Dle § 79 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon a dle § 15 vyhlášky 177/2009 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, se ve školním roce 2021/2022 konají zkoušky profilové části maturitní zkoušky oboru Oděvnictví formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí (dále "MPO").