1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Organizace školního roku

  Akce

termíny

  Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2022

  Porady

 

  zahajovací porada

25. 8. 2022

  pedagogická porada 

    31. 8. 2022

  klasifikační za 1. čtvrtletí

  15. 11. 2022

  klasifikační za 1. pololetí

   25. 1. 2023

  klasifikační za 3. čtvrtletí – 4. ročníky

22. 3. 2023

  klasifikační za 3. čtvrtletí – 1. – 3. roč.

  25. 4. 2023  

  klasifikační za 2. pololetí – 4. ročníky

 25. 4. 2023 

  klasifikační za 2. pololetí – 1. – 3. ročníky

   28. 6. 2023 

  Třídní schůzky

 

  1. - 4. ročníky

15. 11. 2022 + 25. 4. 2023

  Přijímací zkoušky

 

  1. kolo + 2.kolo

13. + 14. 4. 2023

  Maturitní zkoušky – jarní termín 2023

 

  písemná, DT

duben, květen 2023

  praktická

9. - 12. 5. 2023

  ústní

15. - 19. 5. 2023

  Maturitní zkoušky -  podzimní termín 2023

 

  společná část MZ -DT

4. 9. 2023

  praktická

13. 9. 2023

  ústní

18. 9. 2023

  Opravné zk. a zk. v náhrad.  termínu

25. - 29. 8. 2023

  Souvislá odborná praxe

 

  2. – 3. ročníky

9. - 22. 5. 2023

  Kurzy

 

  harmonizační dny pro 1. ročníky

září 2022

  zimní sportovní kurz pro 2.+ 3.  ročníky

12. - 17. 3. 2023

  letní sportovní kurz pro 1. ročníky

22. - 26. 5. 2023

  Den otevřených dveří školy

6. 10. 2022 + 5. 11. 2022 + 26. 11. 2022 + 14. 1. 2023

  Závěr školního roku

 

  exkurze

v průběhu školního roku

  učebnice

28. 6. 2023

  filmové představení + ocenění žáků

29. 6. 2023

  vydání vysvědčení

30. 6. 2023

  Prázdniny

 

  podzimní

26. - 27. 10. 2022

  vánoční

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

  pololetní

3. 2. 2023

  jarní

20. 2. - 24. 2. 2023

  velikonoční

6. 4. 2023

  hlavní

1. 7. – 31. 8. 2023

  Ředitelský den

24. - 25. 10. 2022, 18. 11. 2022

 

Aktuální harmonogram školního roku 2022/23 dle MŠMT.