Organizace školního roku

  Akce

termíny

  Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2021

  Porady

 

  zahajovací porada

25. 08. 2021

  pedagogická porada 

31. 08.  2021     

  klasifikační za 1. čtvrtletí

16. 11. 2021  

  klasifikační za 1. pololetí

25. 01.  2022    

  klasifikační za 3. čtvrtletí – 4. ročníky

24. 03.  2022     

  klasifikační za 3. čtvrtletí – 1. – 3. roč.

26. 04.  2022     

  klasifikační za 2. pololetí – 4. ročníky

26. 04.  2022    

  klasifikační za 2. pololetí – 1. – 3. ročníky

28. 06.  2022    

  Třídní schůzky

 

  1. - 4. ročníky

16. 11. 2021   + 28. 4. 2022

  Přijímací zkoušky

 

  1. kolo + 2.kolo

duben 2022

  Maturitní zkoušky – jarní termín 2022

 

  písemná, DT

duben, květen 2022

  praktická

9. - 13. 5. 2022

  ústní

16. - 20. 5. 2022

  Maturitní zkoušky -  podzimní termín 2022

 

  společná část MZ -DT

1. -2. 9. 2021

  praktická

14. 09. 2022

  ústní

15. 09. 2020

  Opravné zk. a zk. v náhrad.  termínu

25. - 27. 8.2022

  Souvislá odborná praxe

 

  2. – 3. ročníky

9. - 20. 5.2022

  Kurzy

 

  harmonizační dny pro 1. ročníky

6. - 8. 9. 2021

  zimní sportovní kurz pro 1.+ 2.  ročníky

bude upřesněno

  letní sportovní kurz pro 3. ročníky

bude upřesněno

  Den otevřených dveří školy

2. 10. 2021 + 24. 11. 2021 + 26. 1. 2021

  Závěr školního roku

 

  exkurze

v průběhu školního roku

  učebnice

28. 6. 2021

  filmové představení + ocenění žáků

29. 6. 2021

  vydání vysvědčení

30. 6. 2022

  Prázdniny

 

  podzimní

27. + 29. 10. 2021

  vánoční

23. 12.2021– 2. 1. 2022

  pololetní

4. 2. 2022

  jarní

14. 2. -18. 2. 2022

  velikonoční

14. 4. 2022

  hlavní

1. 7. – 31. 8. 2022

  Ředitelský den

27. 9. 2021; 25. 10. + 26. 10. 2021

 

Aktuální harmonogram školního roku 2021/22 dle MŠMT.