1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Šablony SPŠT LIberec

PROJEKT UKONČEN

 

sablony II (jpg)

 

Dne 29. 8. 2019 schválil řídící orgán OP VVV MŠMT projektový záměr s názvem: „Šablony SPŠT Liberec“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014253, který škola předložila v rámci Výzvy Šablony II. Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů a spolupráce s veřejností.

  • Zahájení realizace projektu od 1. 9. 2019.
  • Ukončení realizace projektu k 31. 8. 2021.
  • Prodloužení realizace projektu k 28. 2. 2022.
  • Reálné ukončení projketu 28. 2. 2022.