Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Ing. Bc. Dagmar Renčínová

Kontakt: 485 110 096, rencinova@texlib.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě