1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Odborná praxe

Souvislou odbornou praxi (SOP) vykonávají studenti 2. a 3. ročníku v době maturitních zkoušek (květen) ve firmách zabývající se odborností, ve které se student vzdělává.

Harmonogram SOP

Termín konání 9. – 22. 5. 2023

Další termíny:

  • Odevzdání předvyplněné smlouvy – do 28. 2. 2023 svému vyučujícímu praxe – tři tiskopisy, vyplněné s vámi vybranou firmou a podepsané od zákonného zástupce v případě nezletilosti.
  • Potvrzené smlouvy odevzdají žáci do 21. 4. 2023 vyučujícímu praxe.
  • Odevzdání výstupu (prezentace, písemná zpráva) – do 5. 6. 2023 – vyučujícímu praxe

Pro kontrolu smluv se obracejte na P. Albrechtovou – do termínu odevzdání bude vypsán vždy minimálně jeden termín pro upřesnění informací.

Smlouvy ke stažení