Odborná praxe

Souvislou odbornou praxi (SOP) vykonávají studenti 2. a 3. ročníku v době maturitních zkoušek (květen) ve firmách zabývající se odborností, ve které se student vzdělává.

Harmonogram SOP

bude uveřejněn 1/2023