1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Textilnictví

 • seznamte se s výrobou textilu a jeho využitím ve všech oborových odvětví
 • připravte se na vysokoškolské studium nejdynamičtěji se rozvíjejícího oboru – nanovlákna a jejich využití nejen ve zdravotnictví
 • studujte obor s maximální využitím grafických programů – počítačový design, digitální tisk

 

Od 3. ročníku si student může vybrat zaměření

... technické - TECHNICKÉ TEXTILIE

... umělecké - TEXTILNÍ DESIGN

 

KÓD A NÁZEV VZDĚLÁNÍ 

31-41-M/01 Textilnictví

 

Název školního vzdělávacího programu

Textilní design a technické textilie

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • designer textilií
 • laborant pro vývoj a kontrolu textilních materiálů
 • technolog výroby textilních materiálů
 • specialista na nákup textilních materiálů
 • designer interiérů dopravních prostředků
 • podnikatel v textilní výrobě a obchodu
 • seřizovač textilních strojů
 • poradce přípravy textilních výstav a veletrhů

 

POPIS OBORU

Obor je určen chlapcům a dívkám, kteří se chtějí uplatnit v technickém i uměleckém směru.

Tento studijní obor je určen pro dívky i chlapce, kteří mají zájem o textilní techniky, o nové materiály – smart, hi-tech, nanovlákna, technické textilie atd. Chtějí rozvíjet své znalosti v oblasti komfortu a fyziologických vlastností materiálů. V průběhu studia se žáci naučí orientovat se v průmyslu jako takovém, skladovém hospodářství, tokem a vlastnostmi materiálů, technologickými zařízenými i postupy.

Studium textilních oborů má v Liberci mnoholetou tradici. Fakulta textilní TUL pracuje na vývoji nejnovějších textilních technologií s širokým uplatněním.