1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Přijímání do vyšších ročníků

V případě kapacitních možností přijímáme uchazeče i do vyšších ročníků, a to buď formou přestupu z jiné střední školy, nebo formou přijetí do vyššího ročníku.

PŘESTUP Z JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Podle § 66 školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy a rozhoduje o něm na základě podané žádosti ředitel školy.

Přestoupit lze z různých důvodů (např. stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch apod.) kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

Žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) - tj. neukončil studium. 

V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy.

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Podle § 63 školského zákona může být uchazeč přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a rozhoduje o tom na základě podané žádosti ředitel školy.

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání rozdílové zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení. Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy.

Dokumenty ke stažení