1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

O soutěži

Základní informace

Soutěž pro základní a střední školy v textilní a oděvní tvorbě.

Odkaz na webové stránky soutěže ZDE

 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizace celorepublikové soutěže v textilní a oděvní tvorbě s mezinárodní účastí pro cílovou skupinu - žáky základních a středních škol z České republiky a zahraničí. Členky pořádajícího spolku dále osloví i školy s oděvním a textilním zaměřením z Německa a Polska. Dalšími cíli, stejně jako v minulých letech, jsou propagace města Liberec s upoutáním na tradiční zaměření regionu, propagace libereckých firem a společností, zviditelnění chráněných dílen mezi návštěvníky z celé České republiky i ze zahraničí a propagace umělecko-řemeslných oborů v regionu.

Organizace spolku

První ročník soutěže se uskutečnil v září 2014 pod hlavičkou Střední průmyslové školy textilní, Liberec. Od roku 2017 soutěž organizuje Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec. Tento krok se v ukázal jako velmi šťastný. Následující dva ročníky po změně organizátora přinesly nespočet novinek. Jmenujme kupříkladu kategorie zaštítěné módní návrhářkou Jitkou Klett a následně Nadací Preciosa či rozvíjení účasti žáků základních škol formou kategorie „Módní kresba“. Tato kategorie byla v minulém ročníku velmi úspěšná, proto v ní bude organizátor pokračovat i nadále.

Hlavní úkoly

Snahou spolku v rámci projektu je rozvíjení kreativity a manuální zručnosti u žáků základních a středních škol, podpora zájmu žáků o vzdělávání v technických oborech, a tím napomáhá v jejich rozhodování při volbě budoucího oboru vzdělávání, ať už na některé z odborných škol nebo na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Dále seznamuje žáky ZŠ a SŠ s činností textilních a oděvních firem formou prezentací a dalších technických oborů formou workshopů. Textilní workshop již tradičně zajišťuje Střední průmyslová škola textilní, Liberec, ukázku šperkařské a bižuterní tvorby představuje Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou a tvoření s textilem ukazuje i chráněná dílna Tulipán. Nedílnou součástí projektu se již tradičně stal i Den otevřených dveří na Fakultě textilní TUL. Této možnosti v hojné míře využívají jak zahraniční studenti, tak soutěžící z českých škol.

Publicita 

Široká veřejnost je se soutěží a souvisejícími aktivitami seznamována prostřednictvím webových stránek spolku a dále formou propagačních materiálů prezentovaných v rámci různých akcí. V termínech od 21. 11. do 1. 12. 2017 a od 3. do 26. 10. 2018 proběhly v prostorách Domu česko-německého porozumění v Jablonci nad Nisou dva ročníky výstavy nazvané Oděv a textil, Liberec. V rámci této výstavy mohla široká veřejnost, a především žáci ze základních škol, zhlédnout výběr kolekcí a výkresů příslušných ročníků soutěže a dozvědět se více o samotné soutěži. Mnoho budoucích soutěžících ze základních škol bylo osloveno na dnech otevřených dveří SPŠ textilní, Liberec, na burzách středních škol či na veletrhu vzdělávání EDUCA. Další propagace soutěže bude probíhat formou informačních letáčků, plakátů a pozvánky v periodikách včetně Libereckého zpravodaje.

Historie

Oděv a textil, Liberec je soutěž, která navázala v roce 2014 na svého předchůdce ze 70. a 80. let minulého století Mladý módní tvůrce ZENIT. Nápad na znovuoživení módní soutěže v Liberci dostaly v roce 2013 organizátorky Ing. Alena Benešová a Ing. Jana Kočí. Jak již bylo zmíněno, nová soutěž započala v roce 2014 (konkrétně 24. září), a navázaly na ni dva další úspěšné ročníky. Do roku 2016 se soutěž konala pod hlavičkou SPŠT Liberec. Od roku 2017 převzal pořadatelskou štafetu Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec.

 

Náš tým

Jiří Beneš
Ing. Alena Benešová
Ing. Jana Kočí