1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů střední průmyslové školy textilní, liberec, tyršova 1, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • vedení dokumentace školy
  • vedení personální agendy zaměstnanců

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 8brk82q, e-mailem na adrese koci.jana@texlib.cz nebo poštou na adrese SPŠ textilní, Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „ GDPR“ k datu své účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů v členských státech EU, níže předkládáme kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů

Bc. Roman Šikola, roman.sikola@kraj-lbc.cz485 226 356

Kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů: Ing. Jana Kočí, ředitelka školy

Dokument ke stažení