1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

NAKAP LK I

PROJEKT UKONČEN

 

NAKAP I (jpg)

NAKAP I_2 (jpg)

 

Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, zajišťuje projektové dny pro žáky základních škol. Pořádá metodická setkání a kroužky podporující samostatnou práci žáků střední školy, nejen při tvorbě prací SOČ.

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
  • Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
  • Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
  • Datum zahájení projektu: 1. července 2018
  • Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání