1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

TECHUP

PROJEKT UKONČEN

 

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

 

OPVK_logolink_cernobily (jpg)

V roce 2013 jsme se stali partnerem projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji, jehož cílem je motivovat žáky ZŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů a vytvořit systém metodické podpory pedagogů  pro přenost zkušeností ze SŠ na ZŠ. SPŠT během dvou let trvání projektu čerpala investiční i neinvestiční prostředky na nákup nového technického vybavení. Z projektu byly také podporovány aktivity, jako jsou kroužky konstrukce a modelování oděvů a kroužek textilní technologie určené studentům naší školy, dva zájmové kroužky pro žáky ZŠ a projektové dny pro partnerské základní školy z regionu, zřízení metodického centra pro textilní a oděvní obory, v neposlední řadě také vzdělávání pedagogů.

Partnerské základní školy: ZŠ Vratislavice, ZŠ Hejnice, ZŠ Frýdlant, ZŠ Raspenava, ZŠ Žibřidice, ZŠ 28. října, Turnov.

Klíčové aktivity projektu:

I. Exkurze

Klíčové aktivity projektu byly naplňovány už v září 2013, mezi ně patřily také studijní exkurze našich studentů. 

Exkurze třídy T4 na Technickou univerzitu 17. ledna 2014

Navštívili jsme „Testační laboratoř KTT“. Studentům se ochotně věnovaly Ing. Eva Moučková, Ing. Monika Vyšanská a p. Řezníčková. Seznámily studenty s vybavením testační laboratoře, zaměřily se přitom na ukázky těchto přístrojů: USTER, TESTER 4-SX. Ing. Eva Moučková vysvětlila princip a provedla praktickou ukázku měření hmotné nestejnoměrnosti a chlupatosti pramene. Ing. Monika Vyšanská ukázala měření a zpracování vlastnosti délkových a plošných textilií na přístroji INSTRON 4411, vysvětlila důvod rozdílné upínací délky tkaniny a pleteniny. Další ukázky: MIKROTOM – pro zhotovení řezů přízí a plošných textilií v různých tloušťkác. NOVISAN – pro vyhodnocování povrchů tkanin, pletenin, netkaných textilií. NIS – zařízení obrazové analýzy pro měření geometrických vlastností vláken atd.

 

Exkurze na Katedru materiálového inženýrství FT TUL 5. 2. 2014

Studenti 4. ročníku tentokrát navštivili laboratoře pro textilní zkušebnictví a textilní materiály Katedry materiálového inženýrství, dříve Katedry textilních materiálů. Postupně měli studenti možnost seznámit se detailně s velmi bohatým a špičkovým vybavením těchto laboratoří. Na některých měřeních měli možnost se i přímo podílet. Viděli ukázky těchto přístrojů a metod: Laboratoř TM1: Laborantka p. V. Kopecká ukázala studentům přístroje Martindale – metoda testování odolnosti textilií vůči oděru, dynamometr – Tiratest (trhačka), Lanametr – přístroj na měření jemnosti vláken, = aj. Laboratoř TM2: laborantka p. D. Steklá ukázala studentům přístoje Rubtester - měření oděru spočívá v úbytku váhy měřeného vzorku, zařízení na měření úhlu ohybu, zařízení na tuhost materiálu - flexometr, zařízení na měření splývavosti materiálu, Viják a digitální váhy – měří jemnost přízí, Planimetr, Mesdan-Lab – analýza složení materiálu, zákrutoměr. 3. laboratoř, Ing. J. Nováková pracovala se studenty u přístrojů Vibrodyn 400 a Vibroskop, které slouží k měření pevnosti vláken. Stanovení pevnosti, tažnosti a relativní pevnosti [cN/dtex] resp. [cN/den] s možností zobrazení pracovních křivek vláken. 4. laboratoř, Ing. J. Grabmüllerová pracovala se studenty u rastrovacího elektronového mikroskopu TESCAN umožňujícím snímky vláken v podélném a příčném řezu.

 

II. Kroužky pro žáky základních škol

V rámci udržitelnosti projetku TechUp  SPŠ textilní nabízí žákům základních škol zájmové kroužky:

Tvořivá dílna - kroužek tvorby oděvů a jejich částí

Textilní techniky pro šikovné ručičky - kroužek textilních ručních technik

Kroužky probíhají v rámci školního roku 1 x za 14 dní vždy ve středu od 15:00 do16:30 hodin

Místo: areál školy - školní dílny

Kroužky jsou určeny žákům 1. - 9. tříd ZŠ, v rámci kroužků budou realizovány tyto aktivity:

- naučíme se základní druhy ručních stehů

- nakoukneme pod mikroskopy a budeme zkoumat textilní vlákna

- seznámíme se s textilními technikami (např. Kanzashi, Flower loom, nitěná grafika aj.)

- zahrajeme si na tkadleny a přadleny

- nakoukneme pod mikroskopy a budeme zkoumat textilní vlákna

- seznámíme se s textilními ručními technikami (tkaní na rámu, plstění, pletení na prstech aj.)

- něco si vyrobíme, ušijeme a ještě nás čeká mnoho dalšího, co se naučíme

Realizace kroužku: při počtu vyšším než 10 žáků

Cena kroužku: .1200,- Kč/školní rok (cena nezahrnuje materiál)

 

III. Projektové dny pro základní školy

Projektové dny připravila naše škola především pro žáky 8. a 9. tříd našich partnerských základních škol (ZŠ Vratislavice, Chrastava, Hejnice, Frýdlant, Žibřidice, ZŠ 28. října, Turnov). Rádi uvítáme i další základní školy z našeho regionu.

Konají se jednou za dva týdny vždy v pondělí od 9 do12 hodin. Základní školy si mohou vybrat ze dvou témat projektových dnů:

1. Interaktivní hrátky s textilem

2. Zkoumáme a tvoříme

Více informací o náplni projektových dnů najdete v sekci Pro základní školy / Projektové dny.

 

IV. Kroužky pro žáky střední školy

Navazují na školní vzdělávací program a rozšiřují probírané učivo, dávají možnost hlubšího pochopení látky, praktického vyzkoušení a rozvoje dovedností.

Kroužek textilní technologie

- zaměřuje se na textilní techniky ruční i strojové, poznávání vlastností textilních materiálů přírodních i syntetických

- koná se jednou za 14 dní v úterý 14.00 - 15.30

- vedoucí kroužku: Ing. Lucie Holá

Kroužek konstrukce a modelování střihů I.

- zaměřuje se na techniku kreslení střihů, převádění rozložení třírozměrného tělesa do plochy, rýsování se zaměřením na dámskou módu. Kroužek je určený pro žáky všech ročníků.

- kroužek se koná jednou za 14 dní ve čtvrtek 15.00 - 16.30

- vedoucí kroužku: Ing. Jana Kočí

Kroužek konstrukce a modelování střihů II.

- zaměřuje se na techniku kreslení střihů, převádění rozložení třírozměrného tělesa do plochy rýsocání se zaměřením na pánskou módu. Kroužek je určen pro žáky 3. a 4. ročníků, kteří absolvovali kroužek Kontrukce a modelování střihů I.

- kroužek se koná jednou za 14 dní ve čtvrtek 15.00 - 16.30

- vedoucí kroužku: Bc. Pavel Lukáš


 V. Metodické centrum

Metodická setkání, kteřá se pro textilní a oděvní obory uskutečnila ve školní roce 2013/2014.