Imatrikulace 1. ročníků

Imatrikulace 1. ročníků

Na Textilce jsme tradičně zahájili nový školní rok slavnostní imatrikulací studentů 1. ročníků. Letos jsme k této významné události využili krásných prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Studenty, jejich rodiče a ostatní návštěvníky slavnostního aktu přivítala na naší škole paní ředitelka Ing. Jana Kočí. Poté připravila paní učitelka Ing. Lucie Holá pro dnešní sváteční den módní přehlídku. Žákyně a žáci vyšších ročníků představili kolekce našich absolventů.  Bylo co obdivovat, což všichni ocenili vřelým potleskem.

Dalším bodem bylo složení imatrikulačního slibu vybranými zástupci prvních ročníků. Třídní učitelky, paní Mgr. Zuzana Pechová,  Mgr. Eva Salamatinová a Ing. Zuzana Pluhařová (zástup za nemocnou třídní učitelku paní Pavlínu Albrechtovou), s paní ředitelkou následně předali každému „prváčkovi“ imatrikulační list.

Na závěr slavnostního ceremoniálu si všichni poslechli studentskou hymnu Gaudeamus igitur a společně vyfotografovali.

Všem přejeme úspěšný školní rok 2022/2023!