Ministr školství na Textilce

Ministr školství na Textilce

Jménem Střední průmyslové školy textilní v Liberci a jménem náměstka hejtmana Libereckého kraje Ing. Dana Ramzera, pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, ředitelka školy Ing. Jana Kočí pozvala na oslavu k 170. výročí založení textilní školy v Liberci významné hosty. 

Velmi významnou návštěvou se tak stane 

   ministr školství prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.,

   hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta

   hejtman Královéhradeckého kraje  Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. 

 

Ředitelka školy bude mít také čest ve škole přivítat další zástupce Libereckého kraje, rektora Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslava Brzezinu, CSc., děkana Fakulty textilní TUL doc. Ing. Vladimíra Bajzíka, Ph.D., ředitele Libereckého inspektorátu České školní inspekce Mgr. Jiřího Machačného, zástupce asociací, komor a ředitele významných textilních firem z celé republiky.