170 let textilní školy v Liberci za účasti ministra školství

170 let textilní školy v Liberci za účasti ministra školství

Škola při oslavách 170. výročí založení textilní školy v Liberci přivítala na školní půdě ministra školství prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc, hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půtu a pana primátora Magistrátu města Liberec Ing. Jaroslava Zámečníka. Za přítomnosti náměstka hejtmana Ing. Dana Ramzera ředitelé a zástupci textilních firem z celé republiky představili svoji firmu a zdůraznili potřebu a důležitost poslední textilní školy v Liberci jako zdroj kvalitní odborně vzdělané pracovní síly.

Následovalo slavnostní otevření školních dílen a prohlídka školních dílen. Pan ministr spolu s ostatními hosty byl seznámen s provozem na dílnách a jejich funkčností. Všichni hosté velmi kladně hodnotili rozvoj školy, její pokroky nejen ve zlepšování technického zázemí včetně bezbariérovosti ve všech budovách školy, ale i inovaci textilní laboratoře a polytechnické dílny.