Zajímavá organická a anorganická chemie

Zajímavá organická a anorganická chemie

Projektový den v IQ landii pro třídy 01A + T1. Program pro studenty byl rozdělen do 3 částí:

1. Chemická show - názorné vysvětlení oxidace a pokusy se zkapalněným dusíkem - vysvětlení různých skupenských stavů. 

2. Samostatná část - práce ve skupině, vypracování pracovního listu v expozicích IQ Landie.

3. Práce v laboratořích na několik různých témat, (daktyloskopie, princip hasicího přístroje, princip chromatografie,... ) - studenti nadšeni.