EU a mladí lidé II

EU a mladí lidé II

Co budu dělat po maturitě? Jaké mám možnosti, když chci cestovat, poznávat nové lidi, kultury, tradice, zvyky a nemám peníze?

Na takové otázky a mnoho dalších  spojených s možností studia a práce v EU přišel odpovídat našim studentům 4. ročníků Martin Fišer, Regionální koordinátor informačních aktivit o EU a vedoucí Europe Direct Liberec.