Fakulta textilní a strojní na Textilce

Fakulta textilní a strojní na Textilce

Na závěr kalendářního roku přijali pozvání na naši školu zástupci všech kateder Fakulty textilní i zástupci Katedry textilních a jednoúčelových strojů z Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Po prohlídce odborných učeben a školních dílen se naši učitelé odborných předmětů setkali se zástupci v naší nejkrásnější místnosti. Byl to trochu oříšek, zájem ze strany univerzity byl nad očekávání vysoký, ale nakonec jsme se do naší krásné secesní sborovny na malé občerstvení a velkou diskusi o spolupráci všichni vešli.