Rozloučení se starým rokem na Textilce

Rozloučení se starým rokem na Textilce

Po komorním rozloučení každé třídy ve své vyzdobené třídě se celá škola sešla na schodech školy, kde proběhlo předávání cen soutěží proběhlých od začátku roku a vánoční zpívání.