1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Stanovisko ředitelky školy k Výpisu z usnesení přijatých na 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaném dne 16. 5. 2023

Stanovisko ředitelky školy k Výpisu z usnesení přijatých na 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaném dne 16. 5. 2023

S ohledem na právo na vzdělání, které plyne z Listiny základních práv a svobod, ředitelka školy dospěla ke stanovisku zachovat počet míst v přijímacím řízení pro obor 31-41-M/01 Textilnictví a nabídnout tak uchazečům o vzdělání počet míst stanovených k 31. lednu 2023. Celé stanovisko viz níže.