Zveme vás na dny otevřených dveří

  • 6. října 2022 - v rámci oslav 170. výročí založení tkalcovské školy v Liberci
  • 5. listopadu 2022 od 10:00 do 16:00, den spojený s charitativním bazárkem 
  • 26. listopadu 2022 - sobota
  • 14. ledna 2023 - sobota
Zveme vás na dny otevřených dveří

ve středu 26. ledna 2022 13:00 - 18:00

a

v sobotu 29. ledna 2022 10:00 - 15:00

Máme pro vás připraveno mnoho nových a zajímavých workshopů neje ze světa textilu a oděvu, ale i workshop jazykový, kde vám formou kvízu, doplňovaček a dalších aktivit představíme cizí jazyky, které na naší škole učíme.

Stala se již samozřejmostí i nabídka příjemné posezení s kávou a něčím dobrým ve sborovně školy.

Těšíme se na vás

pedagogický sbor